free html templates

Ambulancia klinickej psychológie pre dospelých

Mgr. Anna Paulovičová

psychoterapia - klinická psychológia - dopravná psychológia

Dôležitý oznam

Z dôvodu prekročenia únosnej kapacity neprijímame
nových pacientov do psychoterapie.

Objednávanie

Telefonicky: 0918 714 240 
Emailom: psychologkrupina@gmail.com

Kde nás nájdete

M.R. Štefánika 1, Krupina
budova POLIINVEST, druhé poschodie

Cenník

Ambulancia je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Union zdravotnej poisťovne
a zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Klinická psychológia a psychoterapia Cena
Individuálna psychoterapia (50 min.) *35 €
Zrušenie psychoterapeutického sedenia menej ako 24 hodín vopred pred dohodnutým termínom15 €
Nedostavenie sa na dohodnuté psychoterapeutické sedenie bez upovedomenia35 €
Psychodiagnostické vyšetrenie *40 € / hod.
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie strelnej zbrane80 €
Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS, mestskej polícii60 €
Nácvik relaxácie (30-50 min.) *15 €
Spracovanie odborného nálezu15 €
* Uvedené výkony zo zdravotnej indikácie sú hradené poisťovňou. Výkony mimo zdravotnú indikáciu sú vykonávané na priamu úhradu pacientom.
Dopravná psychológia * Cena
Psychologické vyšetrenie vodiča a inštruktora autoškoly70 €
Doplnkové vyšetrenie vodiča a inštruktora autoškoly10 €
Vyšetrenie na žiadosť PZ, lekára, súdu a iných100 €
Odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského preukazu
270 €
* Vyšetrenia súvisiace s dopravnou psychológiou sú vykonávané v spolupráci s ambulanciou klinickej psychológie - Mgr. Ondrej Kolesár, Banská Bystrica.

Ambulancia má povolenie na prevádzkovanie psychologickej ambulancie a je zaradená v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004.