free html templates

Ambulancia klinickej psychológie pre dospelých

Mgr. Anna Paulovičová

psychoterapia - klinická psychológia - dopravná psychológia

Dôležitý oznam

Z dôvodu prekročenia únosnej kapacity neprijímame
nových pacientov do psychoterapie.

Objednávanie

Telefonicky: 0918 714 240 
Emailom: psychologkrupina@gmail.com

Kde nás nájdete

M.R. Štefánika 1, Krupina
budova POLIINVEST, druhé poschodie

Cenník

Ambulancia je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Union zdravotnej poisťovne
a zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Klinická psychológia a psychoterapia Cena
Individuálna psychoterapia / poradenstvo (50 min.) * 50 €
Individuálna psychoterapia / poradenstvo – sociálne znevýhodnení (MD, ID a pod.) * 40 €
Profesionálny manažment pacienta pri psychoterapii / poradenstve (flexibilita pri zmene termínov, poskytovanie odborných písomných materiálov, administratíva nad rámec zdravotnej starostlivosti apod.) 10 € / návšteva
Psychodiagnostické vyšetrenie * 50 € / hod.
Vypracovanie komplexnej správy z vyšetrenia 20 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie strelnej zbrane 80 €
Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS, mestskej polícii 70 €
Nácvik relaxácie (30-50 min.) * 20 €
Objednávanie na konkrétny termín zadarmo
Zrušenie dohodnutého termínu najneskôr 24 hodín pred uvedeným termínom (telefonicky, sms, e-mail) zadarmo
Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez upovedomenia alebo zrušenie termínu menej ako 24 hodín vopred pred dohodnutým termínom (bez úhrady storna nebude poskytnutý nový termín) 20 €
* Uvedené výkony zo zdravotnej indikácie sú hradené poisťovňou v limitovanom množstve. Výkony mimo zdravotnú indikáciu alebo nad rámec úhrady poisťovňou sú vykonávané na priamu úhradu pacientom.
Dopravná psychológia Cena
Psychologické vyšetrenie vodiča / žiadateľa o vodičský preukaz / inštruktora autoškoly 70 €
Doplnkové vyšetrenie vodiča / žiadateľa o vodičský preukaz / inštruktora autoškoly v novom termíne 20 €
Vyšetrenie na žiadosť polície, lekára, súdu 100 €
Vyšetrenie na žiadosť lekára vodiči sk. B nad 65 rokov 50 €
Odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského preukazu 270 €

Ambulancia má povolenie na prevádzkovanie psychologickej ambulancie a je zaradená v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004.